czwartek, 27 czerwca 2013

O co chodzi w Rayav i dlaczego go robimy

Udźwiękowienie oferowane przez projekt RAYAV opiera się na alternatywnej metodzie udźwiękowienia scen. Obecnie, ze względów wydajnościowych, najczęściej używane metody zakładają ręczną lub półautomatyczną modyfikację nagrań w celu dopasowania do warunków sceny. Polega ona na filtrowaniu dźwięku parametrami przypisanymi określonej kategorii pomieszczeń: np duża hala, korytarz, itp. W przypadku projektu RAYAV koncepcja polega na zbudowaniu modelu sceny akustycznej, w sposób zbliżony do budowy sceny graficznej. Parametry dla dźwięków na danej scenie są przeliczane na bieżąco poprzez rekonstrukcję trasy dźwięku (w oparciu o odbicia, załamania, przejścia) w określonej dynamicznej scenerii (zarówno zmiana geometrii sceny, jak również zmiana pozycji i parametrów źródeł dźwięku). Te spośród dźwięków, które dochodzą do odbiorcy są łączone i odgrywane. Program w sposobie działania zbliżony jest więc do narzędzi takich jak CATT Acoustics, przy czym obliczenia wykonywane są w czasie rzeczywistym.

www.dsp.agh.edu.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz