piątek, 26 lipca 2013

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów AGH

Zostały upublicznione ciekawe dane sondażowe o ubiegłorocznych absolwentach AGH. Przebadano prawie 80% osób, tak więc "próbka" jest bardzo reprezentacyjna. Pytania zadawano pół roku po zakończeniu studiów. 76,4% osób pracuje, a 10,7 % szuka pracy ale jej nie ma. Jest to jednak średnia na całej uczelni, a wydziały nas interesujące najbardziej są ścisłą czołówką: EAiIB 91,6% pracuje, 3,5% szuka pracy, IET 90,9% pracuje, 3,8 szuka pracy, IMIR 84,5% pracuje, 7,8% szuka pracy. Ponad połowa osób pracuje w Krakowie, 67,8% w województwie małopolskim. 4,3 % pracuje za granicą. Popularnymi miejscami zatrudnienia są także śląskie i podkarpackie. Z moich własnych obserwacji wynika, że bardzo duża liczba studentów AGH pochodzi z tych województw i sądzę, że zatrudnienie w nich i tak jest mniejsze, więc sporo osób zostaje w Krakowie. 
Najwięcej osób z przebadanych zatrudnił Comarch, w dalszej kolejności Ericpol, samo AGH, Motorola, Sabre, Delphi, ABB i Nokia. Już chyba wiadomo dlaczego Wydziały dawnych samogłosek tak pozytywnie odstają od średniej. Około 5% jest samozatrudniona. Ponad połowa osób pracujących nie poszukiwała pracy lub poszukiwała jej poniżej miesiąca. 80-88 % osób pracuje zgodnie z wykształceniem. Najważniejszymi czynnikami przyjęcia do pracy były: ukończony kierunek studiów, umiejętności komputerowe i motywacja do pracy.

wtorek, 23 lipca 2013

PAMI - Polsko-Amerykański Most Innowacji

W dniach 28-29 października 2013 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie odbędzie się I Polsko-Amerykański Most Innowacji (PAMI). Wydarzenie poświęcone będzie promocji najlepszych wzorców amerykańskiej przedsiębiorczości wśród polskich naukowców i studentów.Zamierzeniem organizatorów, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Krakowie, jest zaprezentowanie najlepszych praktyk promocji innowacji w środowisku akademickim oraz skutecznej współpracy między instytucjami badawczymi i przedsiębiorstwami. PAMI ma także za zadanie przybliżenie inicjatywy TOP 500 Innovators (organizowanej przez MNiSW), jak również absolwentów tego programu, którzy podczas dwudniowych paneli tematycznych i warsztatów będą dzielić się z uczestnikami wiedzą i doświadczeniem zdobytym podczas staży na University of California – Berkeley i Stanford University.

Swój udział w PAMI zapowiedziało już kilku amerykańskich profesorów z Berkeley i Stanford, którzy podzielą się z uczestnikami swoją wiedzą m.in. na temat przedsiębiorczości i kreatywności, oraz między innymi Prezes i współzałożyciel Teyonu - Michał Tatka. Wydarzenie składać się będzie z kilku otwartych paneli dyskusyjnych:
  • American success stories. From tech students to tech giants
  • Polish success stories. From engineer to millionaire
  • Taking risk and celebrating failure. From lab to the market
  • Innovative culture in the US and Poland
  • Prelegenci będą dyskutować m.in. nad wdrożeniem amerykańskich rozwiązań w polskich realiach czy sposobami pozyskiwania środków finansowych na badania i ich komercjalizację. Podczas PAMI zaprezentują się także polskie i amerykańskie firmy, które już teraz podbijają międzynarodowe rynki, choć ich twórcami często są studenci.

Polsko-Amerykański Most Innowacji odbędzie się w Centrum Dydaktyki AGH (ul. Reymonta 7). Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia zajdziecie na stronie www.pami.agh.edu.pl.

Do udziału w tym wyjątkowym dwudniowym wydarzeniu serdecznie zapraszamy absolwentów programu TOP 500 Innovators, przedsiębiorców, polskich naukowców, studentów, pracowników centrów transferu technologii oraz przedstawicieli mediów.

czwartek, 18 lipca 2013

Kierunki na AGH na które było najtrudniej się dostać

W rekrutacji na studia pierwszego stopnia na AGH w 2013 roku najtrudniej było się dostać na następujące kierunki:
1. Automatyka i Robotyka (EAIiIB) 942
2. Informatyka (IET) 932
3. Informatyka (EAIiIB) 920
4. Inżynieria Akustyczna 908
Teleinformatyka 908

Inżynieria akustyczna utrzymuje swoją wysoką pozycję. Warto także zwrócić uwagę, że po raz pierwszy w historii AGH trudniej się było dostać na kierunek prowadzony po angielsku niż po polsku. Chodzi o Elektronikę i Telekomunikację. Różnica była w prawdzie znikoma (751 i 750 punktów), ale zawsze było odwrotnie i zawsze różnica była zdecydowanie większa.

www.dsp.agh.edu.pl

Szukamy pracowników na stanowiska asystenta naukowego

Wymagania:
 ukończone studia magisterskie na kierunkach Informatyka, Telekomunikacja, Inżynieria Akustyczna,
Elektronika lub innych zbliżonych,
 umiejętność programowania w językach C#, .NET, C++,
 zamiłowanie do pracy naukowo-badawczej,
 udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2,
 po przyjęciu do pracy wymagane będzie przejście procedury poświadczenia bezpieczeństwa,

Preferowane będą osoby z:
 doświadczeniem na stanowisku programisty,
 znajomością inżynierii oprogramowania,
 wiedzą na temat technologii mowy i przetwarzania języka naturalnego,
 znajomością sprzętu telefonii przewodowej i bezprzewodowej.

Szczegóły w ogłoszeniu

sobota, 6 lipca 2013

Prawie pięciu kandydatów na miejsce na inżynierii akustycznej

W tym roku, statystycznie aż 4,5 osób ubiegało się o każde miejsce na studiach inżynieria akustyczna, co ustawia kierunek jako 4 najpopularniejszy na AGH.

www.dsp.agh.edu.pl